POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Usługowo-Handlowa Hanna Gałkowska PL. Jana Kilińskiego 3/4 75-307 Koszalin NIP 253-016-47-62 REGON 321173893 sklep@lalamoda.pl tel 531877006


Państwa  dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

W każdym czasie mają Państwo prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.

Jeśli uważają Państwo, że  dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: sklep@lalamoda.p lub pisemnie na ww. adres Administratora

Jako Administrator danych osobowych:
-Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Cel przetwarzania Panstwa danych osobowych:
-zawarcie i wykonanie umowy
-rozpatrzenie reklamacji lub zwrotu
-udzielania odpowiedzi na pytania
-cele księgowe i podatkowe

Kategorie przetwarzanych danych osobowych
W celu zawarcia umowy, odstąpienia od umowy, reklamacji
-imię i nazwisko
-adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mail, numer konta bankowego, numer zamówienia

W celach marketingowych
-Imię nazwisko, adres mail

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Twoich danych, w szczególności połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem sklep@lalamoda.pl

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Dane w ramach zawarcia umowy sprzedaży przetwarzamy przez czas trwania umowy będącej podstawą Państwa zamówienia , w tym do czasu Państwa j rezygnacji . Jeżeli zdecydujesz się zrezygnować , Twoje dane usuniemy w terminie 30 dni od dnia przekazania nam tej informacji – to czas operacyjny potrzebny nam na prawidłowe usunięcie danych z naszych baz. W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ww. regulaminy zostały odpowiednio zaktualizowane. Zmiany obowiązują od 25 maja 2018 r. i nie mają wpływu na korzystanie z serwisów czy zakupów internetowych.